Monthly Archives Listopad 2015

sens pracy

Na rzecz pozytywnej motywacji działa poczucie sensu pracy, t j. odczuwanie związków między wkładem pracy a jej efektami, zarówno w skali gospodarstwa domowego jak i w skali ogólnospołecznej. Systemu motywacyjnego nie można więc sprowadzać do działania za pomocą bezpośrednich bodźców materialnych, chociaż mają one niemałe znaczenie. Chodzi tu jednak o znacznie szerzej rozumianą motywację społeczną, a więc np. w socjalizmie o poczucie podmiotowości ludzi jako współwłaścicieli środków produkcji i związane z tym poczucie więzi społecznej w wykonywaniu wspólnych zadań i osiąganiu wspólnych celów. Oznacza to społeczne uczestnictwo w opracowywaniu planów i w ich realizacji. Są to warunki „modelowe”, normatywne właściwości modelu planowania centralnego jako procesu społecznego...

czytaj

Zeznanie roczne

Zeznanie roczne złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik nie uzyskał ani złotówki przychodu wtedy deklaracji nie składa. Nie składa jej również, jeżeli w latach wcześniejszych przychód uzyskiwał, a w roku 2015 taki przychód nie wystąpił. Jeżeli podatnik w danym roku uzyskał stratę, to powinien złożyć zeznanie podatkowe. Obowiązkiem podatnika jest wykazanie przychodów z danego roku, a uprawnieniem jest wykazanie kosztów uzyskania lub straty z lat poprzednich. Deklaracja ze stratą może okazać się przydatna w następnych latach strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych...

czytaj