Monthly Archives Czerwiec 2017

cel dystrybucji

Celem redystrybucji dochodów między gałęziami gospodarki jest łagodzenie różnic w poziomie dochodów, jakie w gospodarce kapitalistycznej występują między nimi głównie pod wpływem konkurencji międzynarodowej. Stosunkowo najwcześniej, bo począwszy od wielkiego kryzysu z lat trzydziestych, taką redystrybucję podjęto na korzyść rolnictwa w postaci subwencjonowania przez państwo interwencyjnych zakupów w celu podtrzymania cen itd...

czytaj