Monthly Archives Wrzesień 2017

Co można odliczyć od dochodu

Aby skorzystać z ulgi podatkowej oraz móc sobie odliczyć od dochodu różne rzeczy, musimy znać szereg przepisów co nam wolno a czego nam nie wolno. Co więc można odliczyć od dochodu 2014/2015...

czytaj

Dlaczego warto przekazać 1% podatku

Podczas wypełniania rocznej deklaracji dla fiskusa, nie zapomnijmy o możliwości przekazania części naszego podatku na jakąs organizację chatytatywną. Nazywa się go często podatkiem dobroczynności. O tyle ciekawszym, że nie wymaga od nas dodatkowych opłat i możemy sami zdecydować, na co konkretnie pójdzie jeden procent naszego podatku. Oczywiście połowa podatników w naszym kraju nie korzysta z takiej możliwości pomocy jakimś organizacjom. Warto to zmienić, bo mimo, że pomagamy charytatywnie w inny sposób, tak możemy wesprzeć bardzo szczególną akcję lub nawet konkretnego potrzebującego. Co ważne, przekazanie tych pieniędzy nic dodatkowo nas nie kosztuje. Po prostu urząd skarbowy z kwoty naszego podatku wydzieli jeden procent i w naszym imieniu przekaże na konto np. fundacji charytatywnej...

czytaj

Jak odliczyć internet od podatku

Podatnik będący osobą fizyczną, który korzysta z Internetu, może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci. Choć przepisy w tej kwestii od roku 2014 ulegają zmianie, część z nas wciąż ma prawo do ulgi, choć warunki korzystania z niej są znacznie bardziej restrykcyjne, niż dotychczas. Sama ulga nie zniknie, jednak będą z niej mogły skorzystać jedynie te osoby, które dotychczas nie odliczały internetu od podatku lub zrobiły to wyłącznie jeden raz. Ci, którzy dotychczas nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą to mogli zrobić dwukrotnie, w zeznaniach za dwa następujące po sobie lata podatkowe (rok rozpoczęcia korzystania z ulgi jest w tym przypadku dowolny)...

czytaj

Jak poprawić PIT

Jeżeli podczas wypełniania zeznania podatkowego PIT, popełniliśmy jakiś błąd, mamy prawo takie błędy skorygować. Możemy to zrobić, jeśli zapomnieliśmy uwzględnić jakieś dochody albo ulgi lub gdy nie zaznaczyliśmy, której organizacji pożytku publicznego chcemy przekazać 1 proc. podatku. Z tą ostatnią poprawką trzeba się pospieszyć, bo urząd przekaże wpłatę tylko wówczas, gdy złożymy korektę do końca maja. Korektę powinniśmy koniecznie złożyć, gdy w zeznaniu są jakiekolwiek braki, np. nie wpisaliśmy prawidłowo danych osobowych. Na poprawienie takiego zeznania podatkowego mamy pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Później zobowiązania podatkowe za dany okres przedawniają się...

czytaj

Jak wysłać PIT drogą elektroniczną

Jak wiemy co roku każdy znas ma obowiązek złożyć w Urzędzie Skarbowym zezananie podatkowe, i jak wiemy doskonale przeważnie odkładamy to na ostatnią chwilę. Stres, stracony czas, długie kolejki w Urzędach Skarbowych, więc tego wszystkiego możemy uniknąć wysyłając PIT po prostu drogą elektroniczną. Żeby złożyć takie zeznanie podatkowe przez internet musimy znaleźć odpowiednia do tego stronę internetową. Możemy w google wyszukać to co potrzebujemy i takie strony nam od razu wyskoczą. Najlepszym rozwiązaniem do wysłania PiTU drogą elektroniczną, będzie strona www. E-deklaracje. gov.pl, na której znajdziemy wszystkie potrzebne informacje. Następnie musimy taką aplikację zwaną e-Deklaracje pobrać z tej strony i uruchomić na pulpicie naszego komputera...

czytaj

PIT 11

PIT 11 jest dokumentem, który wypełniamy i który zawiera dane o naszych dochodach. Otrzymujemy go zarówno my jak i Urząd Skarbowy. Do sporządzenia takiego formularza zobowiązujemy się my jako płatnicy. PIT 11 możemy przekazać osobiście udając sie do Urzędu Skarbowego, lub wysłać po prostu poczta jako list polecony. W rzadkich przypadkach dopuszcza się przesłanie formularza za pośrednictwem maila, jednak wymaga to podpisu elektronicznego. W roku 2015 takie dokumenty należy dostarczyc do końca lutego, za cały rok 2015. PIT 11 wydawany jest również przez odpowiedni organ, w przypadku korzystania przez podatnika z rent, emerytury, zasiłków pieniężnych lub ubezpieczenia społecznego. Kiedy otrzymamy taki PIT 11, to na jego podstawie możemy rozliczyć się z urzędem...

czytaj

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kiedy chcemy sprzedać jakąś rzecz lub wziąć pożyczkę, lub dostaliśmy w spadku po bliskiej na, osobie darowiznę, to niestety będziemy musieli zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązuje on zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Na podstawie ustawy z września 2000 roku, opodatkowaniu podlegają wszystkie czynności wykonywane w ramach takich sporządzanych umów jak : pożyczki, sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,darowizny,dożywocia, ustanowienie hipoteki, zniesienie współwłasności lub dział spadku, odpłatnego użytkowania, depozytu nieprawidłowego, spółki, zmiany której ż wyżej wymienionych umów. Podatek od umowy cywilnoprawnej obowiązuje jeśli przedmiotem umów są rzeczy i czynności wykonywane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej...

czytaj

Podatek VAT

Podatek VAT został wprowadzony po raz pierwszy w 1954 r. we Francji, i jest on podatkiem od towarów oraz usług, jak i również daniną, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i konsumentów, ponieważ jego wartość jest doliczana do każdej transakcji. Mechanizm rozliczenia VAT-u powoduje, iż w rzeczywistości wysokość podatku jest przerzucona na konsumenta. VAT jest wprowadzany po kolei na każdym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodaną, jednak nie obciąża on całego obrotu, a jedynie wyznaczoną wartość. Przedsiębiorca rozliczając podatek płaci zatem jego wysokość zależną od sprzedaży. Co więcej, ma prawo odliczyć podatek zapłacony we wcześniejszym etapie obrotu. VAT zaliczany jest do podatków pośrednich, a jego nazwa wynika ze sposobu świadczenia...

czytaj

Rozliczenie z dzieckiem

Jeżeli osoba samotnie wychowuje dziecko, oczywiście ma prawo do rozliczenia się z tego w Urzędzie Skarbowym, natomiast jęzli sama wychowuje a jest jest panną lub kawalerem, rozwódką lub rozwodnikiem, wdową lub wdowcem stosuje się do tego całkiem nowe inne przepisy. W przypadku kiedy osoby są rozwiedzione decyduje orzeczenie ze Sądu o sprawowaniu władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka lub dzieci. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Trzeba spełniać kilka następujących warunków aby móc skorzystać zformy rozliczeniowej. Po pierwsze trzeba być osobą samotnie wychowującą dziecko, to dziecko w...

czytaj

Ulga podatkowa na dorosłe dziecko

Kiedy mamy w domu uczące się jeszcze dzieci , i kiedy nawet skończą osiemnaście lat to może nam przysługiwac na nie ulga podatkowa. Jednak aby to zrobić muszą być spełnione odpowiednie do tego warunki. Ulgę na dziecko, którą odliczymy od dochodu, można wykorzystywać do momentu ukończenia przez dziecko osiemnastu lat bez względu na jego wiek, jeśli otrzymywało zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną. Jeżeli dziecko kończy osiemnaście lat w danym roku podatkowym i gdy jest uczniem lub studentem, możemy w pełni korzystać z ulgi, oraz ulga przysługuje niezależnie od tego, czy dziecko uczy się w kraju czy zagranicą. Jeśli natomiast pełnoletnie dziecko nie uczy się, rodzice mogą wykorzystać tylko część takiej ulgi, przed miesiącem, w którym wypadły jego osiemnaste urodziny...

czytaj

Zatajenie dochodu przed Urzędem Skarbowym

Jeżeli podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym, niechcący albo naumyślnie zataimy część naszych dochodów na przykład tylko po to aby nie płacić wysokiego podatku, w ten sposob możemy sprowadzić na siebie wysoką karę pieniężną. Jedynym sposobem aby uniknąć takiej kary grzywny musimy wyrazić tak zwany czynny żal, czyli po prostu donieść do urzędu skarbowego na samego siebie. Czynny żal polega na dobrowolnym przyznaniu się do popełnienia czynu zabronionego. Takie ujawnienie nadużycia to szansa uniknięcia kary za popełnienie wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Ustalonego terminu na złożenie czynnego żalu nie ma, lepiej jednak przyznać się jak najszybciej, zanim urząd skarbowy wezwie do złożenia wyjaśnień...

czytaj