budzet

W ramach budżetu, który jest źródłem finansowania wielu społecznie ważnych i często konkurencyjnych wobec siebie zadań, wysokość środków publicznych dla poszczególnych działów gospodarki narodowej ustala się za pomocą politycznej i administracyjnej procedury, często o charakterze przetargowym i uznaniowym. Jest wiele dowodów na to, że taki mechanizm, przy słabej pozycji przetargowej organów zarządzających sferą usług społecznych i przy niedostatecznym uspołecznieniu procesów podejmowania decyzji, nie stwarza dostatecznej gwarancji dopływu środków. Tymczasem fundusz celowy, którego istotą jest powiązanie dochodów i celowo określonych wydatków, gwarantuje środki finansowe. Gospodarowanie funduszami jest dostosowane do specyfiki działalności w danym dziale sfery usług społecznych, co nie jest możliwe w systemie funkcjonowania budżetu. Finansowanie funduszowe zapewnia ponadto większą samodzielność dysponentom funduszy, którymi są organy programujące działalność w danej dziedzinie. Środki nie wykorzystane w danym roku pozostają w dyspozycji funduszu, tworząc rezerwę finansową. Fundusze celowe systemu budżetowego są tworzone na szczeblu centralnym i na szczeblu terenowym. Jeśli głównym źródłem dochodów funduszów terenowych są udziały w funduszach wyższych szczebli, a dochody własne są niewielkie, to podstawowym problemem staje się wyznaczenie kryteriów tego udziału, ograniczających rolę przetargu politycznego i administracyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>