Co można odliczyć od dochodu

Aby skorzystać z ulgi podatkowej oraz móc sobie odliczyć od dochodu różne rzeczy, musimy znać szereg przepisów co nam wolno a czego nam nie wolno. Co więc można odliczyć od dochodu 2014/2015. Po pierwsze ulga rehabilitacyjna czyli możemy odliczyć koszty związane z zakupem lub naprawą sprzętu rehabilitacyjnego oraz ułatwiającego codzienne funkcjonowanie, przystosowania i adaptacji mieszkań lub budynków mieszkalnych na potrzeby chorego, udziału w turnusie rehabilitacyjnym lub przebywania w zakładzie lecznictwa rehabilitacyjnego, opieki pielęgniarskiej (obłożnie chorzy lub z I grupą inwalidztwa), przewodników – w przypadku osób niewidomych, utrzymania psa przewodnika w przypadku osób niewidomych posiadających I lub II stopień inwalidztwa, kolonii i obozów (niepełnosprawne dzieci do 25 roku życia), przejazdów na zabiegi rehabilitacyjne, przejazdu i pobytu na turnusach rehabilitacyjnych i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Po drugie darowizny, gdzie przysługują nam ulgi dochodowe na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa. Po trzecie wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, po czwarte ulgę na nabycie nowych technologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>