efektywny popyt

Nienadążanie efektywnego popytu na środki spożycia za wzrostem ich produkcji jest jedną z trzech głównych przyczyn występowania kryzysów nadprodukcji. Niemożność realizacji produktu wytworzonego w dziale środków spożycia wywołuje — przez zmniejszanie zamówień na potrzebne temu działowi środki produkcji — podobne zjawiska nadprodukcji również w dziale wytwarzającym środki produkcji. Spowodowane przez to ograniczenie produkcji i zatrudnienia w tym dziale wpływa na spadek popytu na produkty działu środków spożycia, zaostrzając tam zjawiska nadprodukcji. Wywołuje to kumulatywny proces spadku produkcji w obu tych działach. Podobne skutki jak nienadążanie efektywnego popytu za wzrostem potencjału wytwórczego wywołuje żywiołowy charakter społecznych procesów akumulacji. Prowadzi to do ciągłego naruszania proporcji między działem wytwarzającym środki produkcji i działem wytwarzającym środki spożycia oraz między poszczególnymi gałęziami przemysłu w ramach tych działów. Powstające w ten sposób dysproporcje między strukturą podaży i strukturą efektywnego popytu stają się również przyczyną kryzysów nadprodukcji na skutek niemożności realizacji produkcji wytworzonej w gałęziach wykazujących takie dysproporcje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>