elastycznosc cen

Niedostateczna elastyczność cen krajowych w stosunku do cen międzynarodowych zmusza do rozbudowy systemu rozliczeń wyrównawczych. Rozliczenia ujemne spełniają funkcję dotacji budżetowych w stosunku do towarów importowanych wtedy, kiedy ich ceny transakcyjne (ceny międzynarodowe pomnożone przez kurs walutowy) są wyższe od cen krajowych, natomiast w stosunku do towarów eksportowanych wtedy, kiedy ich ceny transakcyjne są niższe od krajowych. W przypadkach występowania odwrotnych relacji między transakcyjnymi a krajowymi cenami towarów importowanych oraz eksportowanych stosuje się dodatnie rozliczenia wyrównawcze, które mają podobny charakter jak podatek obrotowy. Uwzględniając różnice układów odniesienia (inny zakres dochodu narodowego) można przyjąć, że w krajach socjalistycznych, z wyjątkiem Jugosławii, wydatki budżetu państwa w stosunku do dochodu narodowego kształtowały się na poziomie zbliżonym (w niektórych nieco wyższym, w większości zaś nieco niższym) do najwyższego osiągniętego przez niektóre kraje kapitalistyczne, np. Szwecję, Holandie i Danię.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>