fundusze produkcyjne

Podatek od funduszów produkcyjnych (oprocentowanie) ma skłaniać jednostki gospodarcze do lepszego wykorzystywania środków produkcji, do pozbywania się niepotrzebnych lub mało przydatnych urządzeńs a także zapobiegać mało efektywnym inwestycjom. Podatek ten przechodzi różne koleje. W większości krajów, w tym także w tych, które przeprowadzają radykalne reformy gospodarcze, zrezygnowano z oprocentowania majątku produkcyjnego uznając, że poza funkcjami fiskalnymi nie jest on narzędziem skutecznym. Nie wydaje się, aby ocena ta była dostatecznie zweryfikowana, ponieważ skuteczność oddziaływania podatku od funduszów produkcyjnych zależy od wielu, czynników, m. in. od związanych z nim bodźców materialnych, a te dotychczas były raczej skromne, od warunków jego stosowania, które nie były na tyle ustabilizowane, aby stwarzały podstawę do uwzględniania go w długookresowych decyzjach (zbyt częste zmiany reguł gry jednostek gospodarczych wywołują niepewność warunków ich działania). Trzeba wreszcie dodać, że efekty oddziaływania tego narzędzia są przede wszystkim długookresowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>