funkcja regulacyjna

W socjalizmie funkcja oddziaływania ekonomicznego (lub regulacyjna) budżetu zależy od systemu funkcjonowania gospodarki. W systemie nakazowo-rozdziełczym wydatki i dochody budżetu są wtórnym wyrazem decyzji ujętych w formie rzeczowej w planach gospodarczych. Na przykład jeśli cena ma spełniać warunek równowagi rynkowej, to podatek obrotowy, będący różnicą między ceną detaliczną (z wyłączeniem marży handlowej) a ceną fabryczną (tj. kosztem własnym zwiększonym o zysk producenta), jest zdeterminowany przez relację popytu na dany towar i jego podaży. Inwestycyjne dotacje budżetowe są pieniężnym zabezpieczeniem budowy konkretnych obiektów itp. Odmienną, aktywną rolę odgrywają wydatki i dochody budżetowe z punktu widzenia ich funkcji regulacyjnej w parametrycznym systemie kierowania gospodarką narodową. Spełniają one wtedy funkcje parametrów wpływających na decyzje podmiotów gospodarczych. Na przykład za pomocą różnicowania stawek podatku obrotowego, a w wyjątkowych przypadkach również za pomocą dotacji przedmiotowych, państwo wpływa na ceny, a przez nie na strukturę konsumpcji oraz na dochody realne ludności. Jeśli chodzi o inwestycje, dotacje budżetowe są tylko uzupełniającym źródłem ich finansowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>