gospodarka rodzinna w rolnictwie

Doniosłym etapem rozwoju pozarolniczej działalności produkcyjnej było przejście od drobnotowarowych, rzemieślniczych, opartych na pracy właściciela warsztatów do wielkotowarowych przedsiębiorstw przemysłowych. Przejście do wielkotowarowej, przemysłowej produkcji było związane z postępem technicznym, zwiększającym efektywność procesów wytwórczych dokonujących się na dużą skalę. Dzięki pogłębianiu się specjalizacji pracowników, a także narzędzi, którymi się posługują, można zastępować pracę ręczną bardziej wydajnymi maszynami, uzyskując poprawę relacji między ponoszonymi w produkcji nakładami a uzyskiwanymi efektami. Obniżenie kosztów produktów wytwarzanych w dużych seriach, osiągane dzięki specjalizacji producentów i narzędzi pracy, ułatwia wypieranie drobnych zakładów przez większe, co przyspiesza ogólny proces koncentracji dokonujący się w pozarolniczej działalności produkcyjnej. Korzystniejsza sytuacja, jaką w walce konkurencyjnej mają duże przedsiębiorstwa w porównaniu z drobnymi, nie oznacza jednak, że te ostatnie mogą zostać wyparte ze wszystkich sfer wytwórczości pozarolniczej. Przeciwnie, drobna działalność rzemieślnicza utrzymuje się nadal, a w niektórych dziedzinach nawet się rozszerza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>