harmonijnosc

Wiele czynników utrudnia czy wręcz uniemożliwia zapewnienie harmonijności rozwoju gospodarczego. Na przykład tempo wzrostu wydajności pracy w poszczególnych gałęziach gospodarki jest w praktyce na ogół silnie zróżnicowane, wobec czego w skali ogólnej trudno zachować pożądaną relację między wzrostem tej wydajności a wzrostem płac: występują znaczne wahania podaży artykułów rolnych: wahają się ceny w handlu zagranicznym itd. W rezultacie w gospodarce socjalistycznej również występują pewne wahania stopy wzrostu. Niektórzy badacze dostrzegają w nich nawet pewną regularność, ale to jest dyskusyjne. Przyczyny tych wahań są inne niż przyczyny cykliczności w kapitalizmie, Cechą procesów inwestycyjnych w krajach, o gospodarce socjalistycznej jest nadwyżka popytu inwestycyjnego nad potencjałem wykonawczym i zasobem środków materialnych, które można przeznaczyć na cele inwestycyjne. Nadwyżka ta utrzymuje się stale w związku z wysokimi aspiracjami rozwojowymi oraz ze znacznym napięciem potrzeb przy braku skutecznych mechanizmów ich selekcji. Mówimy o „nadmiarze słusznych celów”. Nie występuje więc okresowe słabnięcie popytu. Można raczej mówić, że w gospodarce socjalistycznej występuje nadmierna skłonność do inwestowania w stosunku do możliwości realizacji inwestycji. Obok wymienionych już czynników utrudniających zapewnienie harmonijności rozwoju, nadmierna skłonność do inwestowania również w istotny sposób utrudnia harmonizację procesów inwestycyjnych. Ma ona istotne znaczenie dla wyjaśnienia fluktuacji występujących w gospodarce socjalistycznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>