inne czynniki sprawcze

Zmiany poziomu nakładów inwestycyjnych są prawdopodobnie głównym czynnikiem powodującym wahania stopy wzrostu gospodarczego w krajach socjalistycznych. Nie można jednak wykluczać wpływu innych czynników na powstawanie tych wahań. Teoretycznie, ich źródłem mogą się stawać wszystkie zakłócenia równowagi gospodarczej o większej skali, bez względu na bezpośrednie przyczyny, które je zrodziły. Zakłócenia takie mogą się pojawiać z przyczyn naturalnych (np. szereg klęskowych lat w rolnictwie), z powodu gwałtownych zmian na rynku światowym (np. ograniczenie dostępu do źródeł zaopatrzenia), a także wskutek błędów polityki gospodarczej (np. dopuszczenie do wyprzedzenia wzrostu wydajności pracy przez wzrost płac). Każdy z tych czynników z osobna może stać się powodem zmiany tempa wzrostu i następujących potem fluktuacji. Może się też zdarzyć, że niektóre lub wszystkie nałożą się na siebie, potęgując zakłócenia równowagi. Żaden z nich jednak nie powtarza się tak regularnie i uporczywie, jak wahania stopy inwestycji i zakłócenia równowagi inwestycyjnej. Te ostatnie, jak widzieliśmy, są związane bezpośrednio ze sposobem funkcjonowania systemu gospodarczego. Póki więc nowe rozwiązania systemowe nie zabezpieczą w pełni gospodarki socjalistycznej przed zakłóceniami równowagi inwestycyjnej, poty one przede wszystkim będą czynnikiem sprawczym wahań tempa wzrostu gospodarczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>