Jak odliczyć internet od podatku

Podatnik będący osobą fizyczną, który korzysta z Internetu, może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci. Choć przepisy w tej kwestii od roku 2014 ulegają zmianie, część z nas wciąż ma prawo do ulgi, choć warunki korzystania z niej są znacznie bardziej restrykcyjne, niż dotychczas. Sama ulga nie zniknie, jednak będą z niej mogły skorzystać jedynie te osoby, które dotychczas nie odliczały internetu od podatku lub zrobiły to wyłącznie jeden raz. Ci, którzy dotychczas nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą to mogli zrobić dwukrotnie, w zeznaniach za dwa następujące po sobie lata podatkowe (rok rozpoczęcia korzystania z ulgi jest w tym przypadku dowolny). Wszystkie osoby, które w poprzednich latach korzystały z ulgi na internet co najmniej dwukrotnie (nie ma znaczenia czy następowało to bezpośrednio z roku na rok, czy wiązało się z dłuższą przerwą), stracą prawo do ulgi bezpowrotnie. Przestaje mieć również znaczenie miejsce korzystania z Internetu. Oznacza to, że od podatku odliczyć możemy nie tylko internet, z którego korzystamy w miejscu zamieszkania, ale również ten, do którego mamy dostęp w telefonie komórkowym, czy za pomocą przenośnego modemu np. w laptopie. Znika konieczność udowadniania meldunku w miejscu korzystania z sieci. Należy jedynie udokumentować faktyczne wydatki poniesione na internet „stacjonarny” i mobilny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>