Jak poprawić PIT

Jeżeli podczas wypełniania zeznania podatkowego PIT, popełniliśmy jakiś błąd, mamy prawo takie błędy skorygować. Możemy to zrobić, jeśli zapomnieliśmy uwzględnić jakieś dochody albo ulgi lub gdy nie zaznaczyliśmy, której organizacji pożytku publicznego chcemy przekazać 1 proc. podatku. Z tą ostatnią poprawką trzeba się pospieszyć, bo urząd przekaże wpłatę tylko wówczas, gdy złożymy korektę do końca maja. Korektę powinniśmy koniecznie złożyć, gdy w zeznaniu są jakiekolwiek braki, np. nie wpisaliśmy prawidłowo danych osobowych. Na poprawienie takiego zeznania podatkowego mamy pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Później zobowiązania podatkowe za dany okres przedawniają się. Jeśli urząd skarbowy jako pierwszy wyłapie błąd i udowodni nam, że nie wykazaliśmy części dochodów, grozi nam grzywna. W stosunku do elementu deklaracji, który chcemy sprostować, nie może właśnie się toczyć kontrola podatkowa. Jeśli zapłacimy zaległy podatek w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia zeznania podatkowego, mamy prawo do obniżonych odsetek, których stawka aktualnie wynosi sześć procent. Korekta polega na ponownym złożeniu tego samego formularza. Jeśli więc rozliczyliśmy się na PIT-37, ponownie składamy ten sam druk, ale zamiast rubryki „złożenie zeznania” zaznaczamy „korekta zeznania”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>