koszty produkcji

Podobnie jak w przedsiębiorstwie przemysłowym, w gospodarstwie rolnym występują koszty pośrednie, które dotyczą całego gospodarstwa, i koszty bezpośrednie, o których od razu można powiedzieć, że dotyczą produkcji określonego towaru. Wskutek dużego udziału kosztów pośrednich w ogólnym koszcie produkcji rolnej wysokość kosztu jednostkowego jest w dużej mierze uzależniona od metody „rozrzutu” całości kosztów pośrednich na poszczególne rachunki, dotyczące już określonych produktów. W gospodarstwach rolnych dość często występuje także produkcja sprzężona. Ponieważ w jednym procesie produkcyjnym można wytwarzać dwa lub nawet więcej produktów, konieczne jest rozdzielenie kosztów między te produkty. Zależnie zatem od tego, w jaki sposób nakłady poniesione w produkcji hodowlanej zostaną rozdzielone np. na mięso i na mleko, które są produktami sprzężonymi, otrzyma się niższy lub wyższy koszt każdego z tych dóbr. Bardzo skomplikowanym problemem jest w rolnictwie wycena nakładów pracy żywej (v) jako elementu kosztu produkcji. W państwowych gospodarstwach rolnych problem ten można rozwiązać w dość prosty sposób, gdyż występuje tam płaca wyrażająca nakład pracy w formie pieniężnej. Natomiast już w spółdzielniach produkcyjnych, a tym bardziej w gospodarstwach indywidualnych, konieczne jest przyjęcie umownej opłaty pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>