Czy pięćset plus to pieniądze wyrzucone w błoto ? – kredyt

To już prawie rok jak zaczął funkcjonować rządowy program rodzina pięćset plus wymyślony przez klub prawa i sprawiedliwości. Koszta tego programu są wyliczane na kwotę około dwudziestu miliardów w skali roku , tak więc na pewno rok funkcjonowania programu jest dobrym czasem na wstępne podsumowanie wad oraz zalet tego typu programu. Polska aktualnie znajduje się w ogromnym kryzysie demograficznym już od wielu lat , z powodu znacznego starzenia się społeczeństwa , oraz bardzo małej – szczególnie w stosunku do lat ubiegłych narodzin nowych dzieci. Ostatni potężny wyż demograficzny który spotkał Polskę to wyż z połowy , oraz końcówki lat osiemdziesiątych , gdzie liczba narodziny nowych Polaków była na prawdę imponującym poziomie. Jeśli obecna (fatalna) sytuacja demograficzna by się pogłębiała , spowodowała by ona ogromnie niekorzystne tendencje w gospodarce jak i przede wszystkim w naszym systemie emerytalnym oraz rentowym. Jeśli sytuacja się utrzyma , to w roku dwa tysiące pięćdziesiątym co trzeci Polak będzie po prostu emerytem , a stosunek osób które znajdują się w wieku produkcyjnym do osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie bliska jeden do jednego co jest bez wątpienia fatalnym wręcz wskaźnikiem i sprawi , że emerytury które będziemy pobierać będą wręcz głodowe , przy zaznaczmy to w sposób wyraźnych bardzo wysokich podatkach które bez wątpienia będą jednymi z najwyższych w Europie. Głównym celem programu rządowego pięćset plus jest zmiana tego stanu rzeczy. Według najnowszych prognoz w roku dwa tysiące szesnastym urodzi się w Polsce około piętnastu do dwudziestu tysięcy dzieci więcej niż w roku poprzednim. Chociaż jest zdecydowanie za wcześnie aby ogłaszać porażkę programu pięćset plus , to już można powiedzieć , że na pewno żadnej znaczącej rewolucji jeśli chodzi o drastyczny wzrost liczby urodzeń dzieci raczej nie będzie. Jednak wielu polityków partii rządzącej mówi , że wiele rodzin które chciało by posiadać jeszcze więcej dzieci z pieniędzy otrzymanych za pośrednictwem rządowego programu pięćset plus po prostu spłaca swoje stare długi na przykład zaciągniętych w tak zwanych chwilówkach. Jeśli jest to faktycznie prawda , to na pewno warto jeszcze dać trochę czasu rządowi , aby efekty programu były w pełni widoczne , jednak statystyki mówią , że wiele polskich rodzin ma problem z decyzją co do posiadania pierwszego dziecka , a zwróćmy uwagę na to , że świadczenia są wypłacane jedynie osobom które posiadają dwójkę lub więcej dzieci. Nie wiadomo czy wierzyć politykom , że ten program ma sens , nie mniej jeśli poniesie on porażkę , to warto zauważyć , że rząd Prawa i Sprawiedliwości wpuścił Polskę w ogromną finansową pułapkę , a wręcz kaganiec , gdyż w razie niepowodzenia programu pięćset plus i przełożenia na korzystne czynniki demograficzne trudno sobie wyobrazić aby którakolwiek partia polityczna zlikwidowała ten program.

kredyt

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>