mechanizm kontroli wydatkow

Brak skutecznych mechanizmów kontroli wydatków jednostek podstawowych i kosztów świadczenia bezpłatnych lub częściowo odpłatnych usług, przy braku mechanizmów kontroli rynkowej, może być niekiedy przyczyną marnotrawstwa środków publicznych. Można temu przeciwdziałać analizując czynniki decydujące o kosztach oraz negocjując kwestie kosztów i cen z dysponentem funduszy publicznych wtedy, kiedy istnieją obiektywne różnice w warunkach produkcji usług, a także kontrolując koszty oraz tworząc motywacje do ich obniżki. Bezpłatność może być przyczyną nadmiernej konsumpcji usług, nie uzasadnionej przez rzeczywiste potrzeby. Mogą przeciwdziałać temu m. in. opłaty za usługi, niekiedy częściowo lub w całości refundowane. Jeśli się zapewni instytucjom sfery usług społecznych dochody z funduszy publicznych, a zarazem ograniczy rynkową weryfikację zgodności produkcji z potrzebami odbiorców, to sfera ta może się rozwijać w kierunkach niezgodnych z rzeczywistymi potrzebami. Można temu przeciwdziałać poprzez uspołecznienie procedur decyzyjnych oraz dotowanie nie tych, którzy świadczą usługi, ale tych, którzy z nich korzystają.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>