miejsce kryzysu nadprodukcji

Bez względu na to, jakie są przyczyny kryzysu nadprodukcji: czy gromadzenie się zapasów nie sprzedanych towarów jest wynikiem trudności realizacji spowodowanych niedostatecznym popytem, czy dysproporcjami powstałymi między działami i gałęziami produkcji, czy też wynika z osłabienia działalności inwestycyjnej kapitalistów pod wpływem spadku stopy zysku, jego skutki są jednakowe. Przedsiębiorcy starają się przede wszystkim sprzedać gromadzące się nadwyżki towarów w celu odzyskania wyłożonych kapitałów, potrzebnych im do kontynuowania produkcji lub do spłaty terminowych zobowiązań. Wywołuje to ogólne zaostrzenie konkurencji i spadkową tendencję cen. Upłynnianie zapasów oraz sprzedaż z bieżącej produkcji pociąga za sobą w tych warunkach pewne straty, które z reguły łatwiej jest ponieść większym przedsiębiorstwom wytwarzającym dane towary w porównywalnych warunkach po niższych kosztach niż przedsiębiorstwa mniejsze. W rezultacie kryzys powoduje wypieranie z rynku małych, mniej efektywnych przedsiębiorstw — bankrutują one lub są w inny sposób przymusowo likwidowane. Te zaś przedsiębiorstwa, które potrafią przetrwać, są zmuszone do zmniejszenia produkcji odpowiednio do poniesionych strat. W ten sposób kryzys nadprodukcji łączy się z ogólnym spadkiem produkcji i zatrudnienia oraz cen.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>