narzedzia budzetowe

Narzędzia budżetowe służą do gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków budżetowych. W gospodarce socjalistycznej poszczególne narzędzia budżetowe sygnalizujące o przebiegu procesów ekonomicznych są wykorzystywane również do ich kontroli. Odchylenia wpływów z podatku obrotowego w górę w stosunku do przyjętych w budżecie mogą wskazywać na przekraczanie planów produkcyjnych, natomiast odchylenia w dół na ich niewykonywanie. Jednak takie odchylenia mogą wynikać nie ze zmian planowanych rozmiarów produkcji, lecz ze zmian jej struktury w przypadku, gdy opodatkowanie jest zróżnicowane. Podobną informację zawierają odchylenia dotacji przedmiotowych od przewidzianych w budżecie. Stan wykorzystania dotacji na cele inwestycyjne powinien odzwierciedlać stopień zaawansowania budowy obiektów, ale może on również wskazywać na to, że koszty są inne niż zatwierdzone w kosztorysie. Informacyjno-kontrolne funkcje narzędzi budżetowych mają więc zarówno wady jak i zalety. Działają one w sposób nieskomplikowany, stosunkowo szybko, ale zawarte w nich informacje nie są jednoznaczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>