Nawrot protekcjonizmu

Po klęsce Napoleona i przejściowym obniżeniu ceł francuskich na towary angielskie, od 1815 r. nastąpił nawrót do protekcjonizmu w handlu zagranicznym. W latach 1815—1830 władze francuskie utrzymywały, a nawet podwyższały cła przywozowe na większość towarów przemysłowych, rozwinął się też protekcjonizm rolny. Dopiero w latach czterdziestych zaostrzyła się walka między zwolennikami wolnego handlu a zwolennikami protekcjonizmu. Trwała ona aż do 1860 r. We Francji, w odróżnieniu od Anglii, przeciwnikami wolnego handlu byli przede wszystkim przedsiębiorcy przemysłowi, zainteresowani w utrzymaniu wysokich ceł na swe wyroby. Za wolnością w handlu międzynarodowym wypowiadali się kupcy, chodziło im bowiem o obniżenie cen i wzrost obrotów handlowych. Przyłączyli się do nich następnie właściciele przedsiębiorstw budowy kolei, którym zależało na obniżce cen żelaza, szyn oraz innych materiałów budowlanych, a także żywności. Zmiany w polityce angielskiej pod koniec pierwszej połowy XIX w. wzmocniły siły zwolenników liberalizmu gospodarczego we Francji, władze jednak nadal stosowały protekcjonizm. Po 1850 r. obniżono jedynie cła zbożowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>