nieuchronnosc kryzysow

W prostej gospodarce towarowej, kiedy poszczególni wytwórcy produkują po to, aby za swoje towary nabywać Irme towary, reprezentujące poszukiwane przez nich wartości użytkowe, odkładanie zakupów w czasie ma charakter przypadkowy lub sporadyczny, tak że możliwość zakłócenia przez to ogólnej równowagi podaży i popytu nie stwarza realnej groźby wystąpienia kryzysu nadprodukcji. Zagrożenie takie wzrasta w rozwiniętym systemie wymiany, związanym już raczej z gospodarką kapitalistyczną. Możliwości występowania kryzysów nadprodukcji przeradzają się w rzeczywistość w sytuacji, gdy odraczanie zakupów po dokonaniu sprzedaży przybiera charakter masowy. Ma to miejsce w gospodarce kapitalistycznej w dość regularnych odstępach czasu w związku z właściwymi jej cechami instytucjonalnymi wynikającymi z istoty kapitalistycznych stosunków produkcji. Z tego punktu widzenia podstawowe znaczenie ma rozwarstwienie klasowe społeczeństwa kapitalistycznego na właścicieli środków produkcji, tj. kapitalistów, i pozbawionych tych środków robotników oraz związany z tym cel produkcji społecznej, którym dla kapitalistów jest osiągnięcie z wyłożonego w procesie produkcji kapitału maksymalnego zysku w postaci wartości dodatkowej wytworzonej przez zatrudnionych w tym procesie robotników najemnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>