Obroty miedzynarodowe

W latach 1800—1880, według bardzo niedokładnych danych, rozmiary handlu międzynarodowego wzrosły około dwudziestokrotnie. Dla porównania dodajmy, że według jednego z szacunków handel europejski w latach 1720—1800 wzrósł niewiele ponad trzy razy. Wszelkie liczby, dotyczące rozmiarów handlu zagranicznego, ze względu na niedoskonałość źródeł, mają oczywiście wyłącznie orientacyjny charakter. Bardziej wiarygodne są materiały, dotyczące drugiej połowy stulecia. W latach 1860— —1885 obroty towarowe 103 państw, reprezentujących około 80% handlu światowego, wzrosły z 6,9 do 14,2 mld dol. W latach 1885—1900 obroty towarowe 33 państw, reprezentujących przeszło 60% handlu światowego, zwiększyły się z 12,3 do 18,9 mld dol. Jak wynika z tych liczb, najwyższe tempo wzrostu obrotów miało miejsce w pierwszej połowie XIX w. Rozwój handlu, którego znaczna część odbywała się drogą morską, wywołał potrzebę skrócenia szlaków żeglownych. Największe znaczenie dla wymiany międzynarodowej miało przekopanie Kanału Sueskiego (1859—1869), który skrócił drogę z Europy do Indii i na Daleki Wschód, oraz Kanału Panamskiego (1881—1914).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>