Oplacalnosc gospodarstw

Słowo „opłacalność” jest jednocześnie terminem ekonomicznym i określeniem potocznym. Używany jest bowiem potocznie zwrot, że coś się opłaca lub też nie. Oznacza to mniej więcej tyle, że coś warto lub czegoś nie warto robić, coś warto lub też czegoś nie warto wytwarzać, coś warto lub też czegoś nie warto kupić. Jeśli słowa „opłacalność” używamy jako terminu ekonomicznego w stosunku do określonej działalności produkcyjnej, to musimy uściślić jego znaczenie. A więc gdy wartość uzyskanej produkcji będzie większa niż suma wszystkich przez nas poniesionych kosztów, będzie to działalność opłacalna, natomiast gdy suma wszystkich poniesionych przez nas kosztów przewyższy wartość uzyskanej produkcji, będzie to działalność nieopłacalna. Należy przy tym zawsze brać pod uwagę tylko te nakłady, które są kosztami dla podmiotu gospodarującego, a więc tego, kto prowadzi działalność. Jeśli działalność prowadzi rolnik indywidualny, wtedy nakłady jego własnej pracy i pracy członków jego rodziny nie stanowią dla niego kosztów. Może się on jedynie z tytułu tych nakładów domagać, aby dochód, jaki da mu jego gospodarstwo, zapewnił mu wynagrodzenie za pracę. Natomiast dla społeczeństwa czy państwa, które rękoma swoich obywateli prowadzi działalność produkcyjną, praca owego rolnika i jego rodziny będzie stanowiła koszt, ponieważ musi ono zapewnić mu odpowiednie środki na utrzymanie, odpowiadające wielkości jego nakładów pracy. A więc z punktu widzenia społeczeństwa praca rolników indywidualnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>