Problem rynku

Podstawowe znaczenie dla mechanizmu kapitalistycznej reprodukcji ma problem rynku. W wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych proces rozwoju rynku jest wolniejszy niż wzrost mocy wytwórczych gospodarki narodowej. Jest to odbicie podstawowej sprzeczności kapitalizmu, która nie może być rozwiązana na gruncie kapitalistycznych stosunków produkcji. Próby jej rozwiązania częściowego podejmuje kapitalistyczne państwo, rozszerzając monopolom rynek zbytu. Kapitalistyczne państwo, dysponujące poważną częścią dochodu narodowego, jest w stanie tworzyć dla monopoli rynek zbytu, który by pochłaniał znaczną część produkcji, umożliwiał realizację wartości i otrzymywanie wartości dodatkowej...

czytaj