Pieniadz srebrny

Ważnym międzynarodowym wydarzeniem było wprowadzenie w Indiach w 1835 r. pieniądza srebrnego. Rozpoczął się w różnych krajach eksport srebra do Indii, którego rozmiary przewyższyły roczną produkcję światową. Podniosło to czasowo wartość srebra w stosunku do złota. Przyczyna kurczowego trzymania się systemu bimetalistycznego przez większość państw na świecie w połowie XIX w. tkwiła m.in. w poważnych postępach rozwoju gospodarczego, wzmagającego zapotrzebowanie na środki pieniężne. Metali szlachetnych, służących do wyrobu monet, a zwłaszcza złota, było niewiele. Srebro znajdowało się stosunkowo w większych ilościach. Dlatego państwa odczuwające brak złota starały się o wprowadzenie do obiegu również monet srebrnych. Trzeba przy tym pamiętać, że pieniądz papierowy dopiero zaczął zdobywać sobie prawo obywatelstwa, a obroty bezgotówkowe miały stosunkowo .skromne rozmiary. Łączyło się to ze słabym jeszcze rozwojem kapitalistycznego systemu kredy to wo-bankowego. W połowie XIX w. nastąpiły ważne zmiany. W porównaniu z latami poprzednimi niewspółmiernie szybko zaczęło wzrastać wydobycie metali szlachetnych, początkowo złota, a następnie srebra. W 1848 r, odkryto złoża złota w Kalifornii, w 1851 r. — w Australii. Wahania w produkcji metali szlachetnych i wywóz srebra do Indii wpłynęły na zmianę stosunku wartości złota i srebra na korzyść srebra, co w niektórych państwach umocniło niechęć do złota.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>