PIT 11

PIT 11 jest dokumentem, który wypełniamy i który zawiera dane o naszych dochodach. Otrzymujemy go zarówno my jak i Urząd Skarbowy. Do sporządzenia takiego formularza zobowiązujemy się my jako płatnicy. PIT 11 możemy przekazać osobiście udając sie do Urzędu Skarbowego, lub wysłać po prostu poczta jako list polecony. W rzadkich przypadkach dopuszcza się przesłanie formularza za pośrednictwem maila, jednak wymaga to podpisu elektronicznego. W roku 2015 takie dokumenty należy dostarczyc do końca lutego, za cały rok 2015. PIT 11 wydawany jest również przez odpowiedni organ, w przypadku korzystania przez podatnika z rent, emerytury, zasiłków pieniężnych lub ubezpieczenia społecznego. Kiedy otrzymamy taki PIT 11, to na jego podstawie możemy rozliczyć się z urzędem skarbowym. W przypadku, kiedy w czasie roku rozliczeniowego byliśmy zatrudnieni w różnych miejscach, powinniśmy otrzymać PIT 11 od każdego pracodawcy. Kiedy jesteśmy pewni, że dysponujemy już całą dokumentacją dochodów uzyskanych w roku poprzednim, możemy wpisać je w odpowiednie rubryki w deklaracji podatkowej, na której zamierzamy się rozliczać. Choć pracodawca ma obowiązek dostarczyć nam formularz PIT11, nie zawsze tak się dzieje i musimy sami na własną ręke sie postarać o taki dokument aby móc się rozliczyć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>