PIT 28

PIT 28 jest to formularz przeznaczony dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jako spółkę cywilną osób fizycznych lub spółkę jawną osób fizycznych, prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą, lub pozyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, pod warunkiem, że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Aby móc rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 należy spełnić następujące warunki : do 21 stycznia zawiadomić organ podatkowy o rozliczaniu się w formie ryczałtowej. W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, wolę rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym należy przedstawić w dniu otwarcia działalności i przed uzyskaniem pierwszego przychodu. W przypadku najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze, zawiadomić nie później niż do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym uzyskało się przychód o uzyskaniu przychodu. Formularz podatkowy PIT 28 za 2015 rok należy składać do 1 Lutego 2016 r. Dużo wcześniej więc, niż pozostałe deklaracje. Warto o tym pamiętać, jeśli rozliczamy się w ten sposób. Niezłożenie deklaracji w terminie traktowane jest jako wykroczenie i podlega karze pieniężnej, mogącej wynieść aż 3000 zł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>