PIT 38

PIT 38 jest przeznaczony dla osób, które we własnym zakresie i we własnym imieniu uzyskały dochody z gry na giełdzie lub zdobyły jakieś udziały w różnego rodzaju spółkach. Wypełnić go muszą osoby, którzy zarobili na odpłatnym zdobyciu papierów wartościowych, odpłatnym zdobyciu pożyczonych papierów wartościowych, odpłatnym zdobyciu pochodnych instrumentów podatkowych, odpłatnym zdobyciu udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną, objęcia udziałów w spółkach, które mają osobowość prawną. Podstawę do takich rozliczeń podatkowych wykorzystujących ten wzór jest PIT- 8C, wystawiany przez dom maklerski. Warto zawsze sprawdzić ten dokument, gdyż nie zawsze uwzględnia on wszystkie koszty pozyskania akcji. Ostateczny termin składania i dostarczenia druków PIT 38 za rok 2015 mija 30 kwietnia 2016 roku. Dzień ten wypada w środę. Należy pamiętać, by terminu tego nie przekroczyć, gdyż brak pit 38 będzie uznany za wykroczenie, co może pociągnąć za sobą konsekwencje finansowe. PIT 38 jest drukiem przeznaczonym do rozliczeń indywidualnych. Znaczy to, że małżeństwa muszą przedkładać deklaracje te samodzielnie. Wykorzystując ten wzór rozliczenia nie możemy skorzystać z powszechnych ulg podatkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>