PIT 39

Kolejnym formularzem do wypełnienia i rozliczenia się jest PIT 39, jest to formularz podatkowy przeznaczony dla osób, które uzyskały dochody z tytułu zbycia nieruchomości wybudowanej w roku : 2009, 2010, 2011,2012. Nabycie takiej nieruchomości i wybudowanej w innych latach należy rozliczać przy użyciu deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L PIT-38. Warto pamiętać, że zbycie nieruchomości wybudowanej przed 2007 rokiem nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym. Obowiązek przedkładania w urzędzie skarbowym formularza PIT-39 nie obowiązuje również przedsiębiorców sprzedających nieruchomości będących częścią prowadzonych przez nich działalności gospodarczych. W przypadku sprzedaży nieruchomości będącej częścią wspólnego majątku małżeńskiego, oboje małżonków zobowiązanych jest do złożenia oddzielnych deklaracji, na których wykażą uzyskane z tego tytułu korzyści. Pamiętajmy również, że sprzedaż nieruchomości po cenie niższej niż rynkowa musi zostać uzasadniona. Deklarację PIT 39 za dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w roku 2015 należy złożyć do 30 kwietnia 2015 roku. Do tego czasu należy też zapłacić należny podatek. Możliwe jest złożenie deklaracji wcześniej, a zapłata dopiero w tym terminie, musimy jednak pamiętać, że jest on nieprzekraczalny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>