Poczatki bankowosci

W Anglii najwcześniej zaczęto przystosowywać system bankowy i kredyt do potrzeb rozwijających się stosunków towarowo-pieniężnych kapitalizmu. Banknoty emitowane przez Bank Angielski zaczęły stopniowo służyć nie tylko potrzebom państwa, ale także handlowi i przemysłowi. W przeciwieństwie do innych, mniejszych banków działających w Anglii, Bank Angielski wymieniał zawsze własne banknoty i dokonywał wypłat nawet w okresach wielkich przesileń politycznych. Dopiero w czasie wojen napoleońskich w 1797 r. w Banku Angielskim zaprzestano wymiany banknotów na kruszec. Spowodowało to przejściowy spadek realnej wartości wydanych banknotów. W porównaniu z innymi krajami spadek był niewielki, w najgorszym okresie, w 1813 r., za 100 funtów szterlingów w banknotach płacono 71 funtów w pieniądzu kruszcowym. Wymienialność emitowanych banknotów przywrócono faktycznie w połowie 1821 r. W 1833 r. parlament angielski wydał ustawę, ważną dla tamtejszego systemu bankowo-kredytowego. Zgodnie z ustawą Bank Angielski zajął monopolistyczne stanowisko w zakresie emisji banknotów, a działalność kredytowo-handłową przejęły inne instytucje. W 1844 r. wydano ustawę bankową, dzielącą Bank Angielski na dwa departamenty: emisyjny i bankowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>