Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kiedy chcemy sprzedać jakąś rzecz lub wziąć pożyczkę, lub dostaliśmy w spadku po bliskiej na, osobie darowiznę, to niestety będziemy musieli zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązuje on zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Na podstawie ustawy z września 2000 roku, opodatkowaniu podlegają wszystkie czynności wykonywane w ramach takich sporządzanych umów jak : pożyczki, sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,darowizny,dożywocia, ustanowienie hipoteki, zniesienie współwłasności lub dział spadku, odpłatnego użytkowania, depozytu nieprawidłowego, spółki, zmiany której ż wyżej wymienionych umów. Podatek od umowy cywilnoprawnej obowiązuje jeśli przedmiotem umów są rzeczy i czynności wykonywane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zazwyczaj do opłacenia takiego podatku zobąwiązani stajemy się od razu po dokonaniu takiej czynności cywilnoprawnej. Obowiązek ten dotyczy : osób fizycznych, osób prawnych (spółki, spółdzielnie), niemające osobowości prawnej organizacje (np. wspólnota mieszkaniowe). Do uiszczenia opłaty podatkowej nie są jednak zobowiązane obie strony. To, komu przypadnie w udziale ten przymus zależy od rodzaju umowy np : umowa pożyczki – pożyczkobiorca, umowa sprzedaży – kupujący, umowa zamiany – obie strony itp. Itd.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>