Podatek VAT

Podatek VAT został wprowadzony po raz pierwszy w 1954 r. we Francji, i jest on podatkiem od towarów oraz usług, jak i również daniną, która dotyczy zarówno sprzedawców, jak i konsumentów, ponieważ jego wartość jest doliczana do każdej transakcji. Mechanizm rozliczenia VAT-u powoduje, iż w rzeczywistości wysokość podatku jest przerzucona na konsumenta. VAT jest wprowadzany po kolei na każdym etapie produkcji przez podmioty wnoszące wartość dodaną, jednak nie obciąża on całego obrotu, a jedynie wyznaczoną wartość. Przedsiębiorca rozliczając podatek płaci zatem jego wysokość zależną od sprzedaży. Co więcej, ma prawo odliczyć podatek zapłacony we wcześniejszym etapie obrotu. VAT zaliczany jest do podatków pośrednich, a jego nazwa wynika ze sposobu świadczenia. Podatek ten nie jest płacony bezpośrednio w urzędzie skarbowym, ale podczas nabycia dobra lub usługi (zawiera się w jego cenie). VAT jest jednym z głównych źródeł dochodów państwa. Do czynności opodatkowanych w jego przypadku należą: odpłatna dostawa towarów oraz usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz ich import na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa oraz nabycie towarów. Wysokość stawek VAT jest wyznaczana na okres 3 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>