podatki majatkowe

W grupie podatków majątkowych najważniejszą rolę odgrywają podatki od płatnego i nieodpłatnego nabycia praw majątkowych, podatek od nieruchomości itd. Podatki można też podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze, np. podatek dochodowy czy majątkowy, obciążają podatnika bezpośrednio, drugie zaś, np. podatek obrotowy, pośrednio, w cenie nabywanego produktu. Stawki podatku bezpośredniego mogą być proporcjonalnie do podstawy opodatkowania, progresywne lub degresywne. Przy podatkach progresywnych stopa (stawka) opodatkowania wzrasta w miarę wzrostu podstawy opodatkowania: im wyższy jest np. dochód, tym stosunkowo wyższa jest obciążająca go stawka podatku. Natomiast stopa (stawka) degresywna maleje w miarę wzrostu podstawy opodatkowania, np. gdy podatek jest wymierzany w jednolitej wysokości bez względu na wielkość podstawy opodatkowania. Pobieranie podatku bezpośredniego jest kosztowniejsze niż podatku pośredniego, gdyż wymaga rozbudowanego aparatu administracyjnego, który ewidencjonuje i kontroluje jego podstawę, wymiar i pobór w odniesieniu do bez porównania większej liczby podatników niż w przypadku podatku pośredniego uiszczanego np. przez producentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>