Polityka gospodarcza w USA

Nie istniał tu problem likwidacji przeżytków i ograniczeń feudalnych wewnątrz kraju, nie było cechów, od początku panowała swoboda działalności gospodarczej. Wystąpił za to ostry konflikt między możliwościami rozwojowymi gospodarki a hamującym oddziaływaniem kontaktów z Anglią. W interesie rozwoju młodego przemysłu amerykańskiego leżała polityka protekcyjna chroniąca przed napływem towarów z Anglii. Producenci rolni, zwłaszcza na południu Stanów, zainteresowani byli we wprowadzeniu zasad wolnego handlu i w eksporcie produktów rolnych do Europy. Sprzeczności między interesami rolnictwa i przemysłu znalazły wyraz w chwiejnej, kompromisowej polityce protekcyjnej, w częstych zmianach taryf celnych, wydawaniu i cofaniu zakazów importowych. Na przykład w 1810 r. rząd Stanów Zjednoczonych zniósł zakaz handlu z Anglią, ale już w 1811 r. wprowadzono go z powrotem. W związku z tym wartość eksportu angielskiego do Stanów Zjednoczonych spadła z 11 min funtów szterlingów w 1810 r. do 2 min funtów szterlingów w 1811 r. Po wojnach napoleońskich wzmógł się nacisk angielskiego eksportu przemysłowego. W Stanach Zjednoczonych aż do wojny domowej prowadzono politykę protekcyjną, ograniczano jednak i stopniowo obniżano stawki celne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>