Problem rynku

Podstawowe znaczenie dla mechanizmu kapitalistycznej reprodukcji ma problem rynku. W wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych proces rozwoju rynku jest wolniejszy niż wzrost mocy wytwórczych gospodarki narodowej. Jest to odbicie podstawowej sprzeczności kapitalizmu, która nie może być rozwiązana na gruncie kapitalistycznych stosunków produkcji. Próby jej rozwiązania częściowego podejmuje kapitalistyczne państwo, rozszerzając monopolom rynek zbytu. Kapitalistyczne państwo, dysponujące poważną częścią dochodu narodowego, jest w stanie tworzyć dla monopoli rynek zbytu, który by pochłaniał znaczną część produkcji, umożliwiał realizację wartości i otrzymywanie wartości dodatkowej. Te możliwości państwa wykorzystywane są oczywiście zgodnie z klasowymi interesami kapitału i odpowiednio do politycznych potrzeb państwa. Klasowy interes kapitału wymaga, by działalność państwa w charakterze nabywcy czy — w sferze inwestycyjnej — w charakterze inwestora nie była działalnością konkurencyjną wobec monopoli. Ten warunek może być spełniony. Spełnia go najpełniej polityka militaryzacji gospodarki, przeznaczania potężnych środków finansowych, będących w dyspozycji państwa (i ściąganych w tym celu), na cele militarne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>