Procesy inflacyjne

Militaryzacja jest istotnym czynnikiem procesów inflacyjnych w gospodarce kapitalistycznej. Będąc czynnikiem powiększania globalnego popytu przez wtłaczanie do obiegu środków pieniężnych — nie powoduje jednak wzrostu podaży dóbr rynkowych. W gospodarce rynkowej musi to wywoływać wzrost cen. Inflacyjne następstwa militaryzacji występują ze szczególną siłą w gospodarce wojennej, w której podstawowa część mocy wytwórczych zaangażowana jest w produkcji militarnej. Inflacyjne oddziaływanie procesów militaryzacji gospodarki wynika m.in. z faktu, że ceny na produkcję militarną rosną szybciej niż ceny towarów o charakterze cywilnym. Jest to rezultat stwarzania przez państwo specjalnych preferencji dla producentów uzbrojenia, aby zachęcić w ten sposób koncerny zbrojeniowe do kontynuowania produkcji militarnej, podtrzymania konkurencyjności produkcji zbrojeniowej w stosunku do innych działów produkcji. Intensyfikacja produkcji zbrojeniowej, zwiększając popyt na szereg deficytowych surowców i materiałów, co wynika ze współczesnej technologii produkcji uzbrojenia, stwarza w gospodarce narodowej określone napięcia na rynku środków produkcji, wywołując w ten sposób wzrost cen wielu wyrobów. Inflacyjne oddziaływanie procesów produkcji militarnej wynika także stąd, że monopole realizujące programy zbrojeniowe nie są w takim stopniu jak przedsiębiorstwa cywilne zainteresowane w obniżce kosztów produkcji, lecz na odwrót — raczej zainteresowane są ich wzrostem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>