Produkcja czysta

Produkcja czysta jest to cała nowo wytworzona wartość w gospodarstwie rolnym. Rozróżniamy produkcję czystą brutto i netto. Produkcja czysto netto jest mniejsza od produkcji czystej brutto o amortyzację środków trwałych. W obliczeniu produkcji czystej można przyjąć za punkt wyjścia każdą kategorię produkcji, a więc produkcję globalną, końcową netto lub brutto, towarową brutto lub netto. Produkcja główna obejmuje te produkty, które są zasadniczym celem działalności produkcyjnej. W uprawie zbóż produkcję główną stanowi ziarno. W uprawie okopowych są nią korzenie lub bulwy. W chowie bydła mlecznego jest nią mleko. Czasami jedna gałąź produkcji daje dwa lub więcej produktów głównych. Na przykład produktem głównym uprawy lnu jest zarówno siemię, jak i włókno. W chowie owiec produktami głównymi mogą być wełna i mięso. Taka produkcja wchodzi w zakres produkcji sprzężonej. Z kolei produkcję uboczną stanowią produkty, które są wytwarzane w tym samym procesie produkcyjnym, w którym powstaje produkt główny. Zazwyczaj bez produktu ubocznego nie może powstać produkt główny. Tak więc w uprawie zbóż produktami ubocznymi są słoma i plewy. W produkcji buraków produktem ubocznym są liście. W produkcji mleka produktami ubocznymi są cielęta i obornik. Obornik można by tu także nazwać produktem odpadkowym. Z kategorią „produkcja” łączą się dwa pojęcia pochodne: produkcyjność i produktywność. Nieraz pojęcia te są traktowane jako synonimy. My jednak dostrzegamy subtelne różnice między nimi. Otóż produkcyjność wynika z zespołu pewnych cech biologicznch poszczególnych roślin lub zwierząt. Produkcyjność wyrażamy zawsze w jednostkach naturalnych, a więc w jednostkach wagowych, objętościowych lub w sztukach. Zatem termin „produkcyjność” mówi o wydajności technologicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>