Produkcja globalna

Na produkcję globalną gospodarstwa rolnego składa się suma całkowitej produkcji uzyskiwanej w poszczególnych działach, a mianowicie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, przemysłowej i w usługach w przyjętym okresie, zwykle w ciągu roku. Ponieważ część produkcji roślinnej zebranej w określonym roku częściowo powstała już w roku ubiegłym, natomiast część przyrostu roślin wejdzie do produkcji następnego roku, należałoby wartość zebranej produkcji poprawić o różnicę w wartości produkcji nie zakończonej na początek i na koniec roku. W praktyce jednak nie robi się tych poprawek. Z jednej strony dlatego, że w dzisiejszej księgowości produkcja nie zakończona na koniec roku nie jest wyceniana, z drugiej — ponieważ różnice w strukturze zasiewów są najczęściej niewielkie, a więc i różnice w wielkości produkcji nie zakończonej również nie są wielkie. Za globalną produkcję roślinną przyjmowane są zbiory w określonym roku. Dotyczy to zarówno produktów głównych, potencjalnie towarowych, jak i ubocznych. Globalna produkcja zwierzęca obejmuje przyrost wartości zwierząt oraz uzyskane produkty zwierzęce. Podobnie traktuje się produkty przemysłu oraz usługi. Oczywiście, jeśli wartość zwierząt się zmniejszy, to o ten spadek wartości pomniejszana jest wielkość produkcji globalnej. Produkt zużyty w tym samym dziale jako środek produkcji teoretycznie nie wchodzi do produkcji globalnej. Jeśli wielkość produkcji poszczególnych działów nie zostaje pomniejszona o te artykuły, nazywamy tę wielkość obrotem globalnym. W praktyce w ostatnich latach te pojęcia nie są rozgraniczane i oblicza się obrót globalny, nazywając go produkcją globalną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>