Produkcja koncowa netto

Produkcja końcowa netto nazywana jest również produkcją finalną, gotową lub rolniczą netto. Jest to pochodna produkcji końcowej brutto. Uzyskuje się ją po odjęciu od produkcji końcowej brutto wszystkich artykułów pochodzenia rolniczego, które z zakupu, darowizny itp. trafiły do gospodarstwa. Kategoria ta jest porównywalna w gospodarstwach korzystających w różnym stopniu z obcych, a więc pochodzących spoza gospodarstwa pasz, nasion, sadzeniaków, surowców dla przemysłu rolnego, jaj wylęgowych, drobnego inwentarza itp. Nadaje się zatem do różnych porównań, do porównawczej oceny produktywności gospodarstw itp. Można ją łatwo obliczyć dla gospodarstw państwowych, w których prowadzi się uproszczoną księgowość bilansową. Od wpływów gospodarstwa odejmuje się wydatki na kupno wyżej wymienionych artykułów pochodzenia rolniczego oraz ewentualne wpływy ze sprzedaży środków produkcji, wpływy za wykonane usługi itd. By obliczyć produkcję końcową netto, można przyjąć za punkt wyjścia zarówno produkcję globalną, jak i produkcję końcową brutto. W każdym z tych wypadków należy jednak odejmować inne pozycje. Oczywiście najprościej jest wyjść od produkcji końcowej brutto. Można jednak wyjść również od produkcji towarowej netto, ale wtedy nie odejmując niczego trzeba dodać do niej spożycie naturalne rodziny rolnika oraz świadczenia w naturze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>