Produkcja maszyn rolniczych

W produkcji i zastosowaniu różnorodnych maszyn rolniczych przodowały Stany Zjednoczone. Maszyny były coraz bardziej niezawodne, łatwiejsze w obsłudze, a postęp konstrukcyjny i zwiększone rozmiary produkcji pozwalały na obniżanie cen. Istotne znaczenie miał też fakt, że ulepszone maszyny mogły być stosowane na coraz mniejszych obszarach ziemi. Na przykład skonstruowany w latach osiemdziesiątych kombajn zbożowy ciągnęło aż 33 muły, a obsługiwało go 5 osób. Kombajn ciągnięty przez traktor stał się znacznie wygodniejszy w użyciu. Doskonalenie konstrukcji i obniżka cen maszyn rolniczych pozwoliły na ich upowszechnienie. W latach 1880—1910 moc maszyn parowych w rolnictwie wzrosła w Stanach Zjednoczonych trzykrotnie: w latach późniejszych siłę pary stopniowo zastępował silnik spalinowy. W 1910 r. było w użyciu około 70 tyś. młocarń parowych, mniej rozpowszechniły się pługi parowe. Także i pozostałe osiągnięcia techniki rolnej znalazły zastosowanie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. W Europie, gdzie struktura agrarna była odmienna, maszyny rolnicze nie były tak szeroko rozpowszechnione. W wielkich majątkach stosowano wprawdzie nieraz siłę pary do orki i młócki, jednakże w małych gospodarstwach chłopskich źródłem siły był nadal koń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>