Produkcja przemyslowa

Wzrost rozmiarów produkcji przemysłowej dokonywał się równolegle z koncentracją wytwarzania w stosunkowo niewielkiej liczbie przedsiębiorstw. Rozmiary przedsiębiorstw zwiększały się przede wszystkim dzięki przeznaczaniu na inwestycje części zysku (akumulacja kapitału). Duże firmy, rozporządzające znacznym majątkiem, osiągały zazwyczaj większe zyski niż ich słabsi konkurenci. Proces akumulacji kapitału mógł więc postępować szybciej w wielkich przedsiębiorstwach. Małym firmom trudniej było uzyskiwać kredyty bankowe na cele rozbudowy. Także w walce konkurencyjnej rozmiary i zasobność przedsiębiorstwa odgrywały istotną rolę. Rozwój przedsiębiorstw słabszych ulegał więc często zahamowaniu, niejedno z nich zostało zlikwidowane lub podporządkowało się silniejszym. Zjawiska takie nazywamy centralizacją kapitału. Były to oczywiście tendencje ogólne, dominujące w gospodarce. Koncentracja produkcji postępowała szybciej niż koncentracja robotników. W Niemczech w 1907 r. 0,9% przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, komunikacyjnych itp. zatrudniało 39,4% robotników, przy czym dysponowało 75,3% mocy zainstalowanych silników parowych ogółem i 77,2% mocy silników elektrycznych:.586 przedsiębiorstw, z których każde zatrudniało ponad 1000 robotników, skupiało prawie 10% ogólnej liczby robotników i niemal 33% ogólnej mocy silników parowych i elektrycznych. Oznaczało to, że wielkie przedsiębiorstwa przewyższały swych słabszych konkurentów pod względem wyposażenia technicznego i że dzięki temu mogły więcej i taniej produkować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>