Produkcja towarowa brutto

Produkcję towarową gospodarstwa można obliczać jedynie w pieniądzu, ewentualnie w niektórych wypadkach w jednostkach zbożowych. Składają się bowiem na nią różne artykuły, których nie można dodawać, jeśli są wyrażone w różnych jednostkach naturalnych. W praktyce istnieje tendencja do nazywania produkcji towarowej towarowością. Należy tego unikać, ponieważ jest to pomylenie pojęć. Terminem „towarowość” określany jest procentowy udział produkcji towarowej w produkcji globalnej. Jeśli mówimy np., że towarowość buraków cukrowych wynosi 100%, oznacza to, że całą wytworzoną produkcję się sprzedaje. Jeśli np. towarowość jęczmienia wynosi 35%, oznacza to, że 65% wyprodukowanego jęczmienia zużywa się w gospodarstwie na siew i paszę, a tylko 35% zbioru zostało sprzedane. Produkcję towarową brutto gospodarstwa stanowią sprzedane lub też — jak tego chcą niektórzy — przeznaczone na sprzedaż artykuły rolnicze lub wytworzone w rolniczych zakładach przemysłowych i ewentualnie wartość usług dla innych jednostek gospodarczych. Kategoria ta nie może być użyta do porównywania gospodarstw, zwłaszcza jeśli należą one do różnych sektorów społeczno-gospodarczych. W gospodarstwach indywidualnych część produkcji potencjalnie towarowej jest zużywana w gospodarstwie na samozaopatrzenie rodziny gospodarza. Rozmiary samo- zaopatrzenia zatrudnionych w gospodarstwach państwowych są niewielkie: obejmuje ono tylko mleko wydawane nie odpłatnie oraz ziemię pod ogródki i ziemniaki. Jeśli więc uwzględnić różnicę w stanie zapasów i inwentarza żywego, różnica między produkcją końcową brutto i produkcją towarową brutto jest w sektorze państwowym minimalna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>