Produktywnosc

Produktywność natomiast oznacza produkcję w przeliczeniu na jednostkę jednego z podstawowych czynników produkcji: ziemi, pracy lub środków produkcji. Produkcję można ujmować w postaci produkcji globalnej, produkcji końcowej netto lub brutto, produkcji czystej, rzadziej produkcji towarowej. Trzeba ją wyrażać w pieniądzu, ponieważ chodzi tutaj o wielkość, a nie wartość produkcji, inaczej mówiąc — o jej wolumen. Dlatego obliczając ją należy posługiwać się cenami stałymi, na które nie ma wpływu jakość produkcji, a więc większe lub mniejsze możliwości korzystnej jej realizacji. Produkcję można też wyrażać w jednostkach techniczno-ekonomicznych, a więc w praktyce rolniczej najczęściej w jednostkach zbożowych. Produktywność ziemi to suma wartości produkcji rolniczej w przeliczeniu na jednostkę obszaru. Używane są tu różne jednostki w zależności od tego, o jaką ocenę chodzi, a więc hektary fizyczne bądź takie lub inne hektary przeliczeniowe. Trwałe użytki zielone przelicza się na grunty orne dzieląc ich powierzchnię zwykle przez 1/3. Do przeliczania hektarów fizycznych gleb różnej jakości na hektary przeliczeniowe stosowane są różne współczynniki przeliczeniowe w zależności od celu, w jakim się to robi. Produktywność ziemi ocenia się w zasadzie na podstawie produkcji gospodarstwa, a więc sumy produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, czasem również produkcji przemysłu rolnego. Nieraz jednak bierze się pod uwagę jedynie produkcję roślinną. Pojęcie to nie jest jednoznaczne, należy więc zawsze podawać, w jaki sposób produktywność ziemi została obliczona. Produktywność pracy oznacza społeczną wydajność pracy, a więc wielkość produkcji na jednego zatrudnionego w roku, na jednego pracownika przeliczeniowego (pełnosprawnego) w roku itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>