propozycje metodyczne

Znane propozycje metodyczne wskazują, że wycena nie uwzględnianych dotychczas nakładów pracy w sferze usług społecznych nie stwarza większych trudności niż wycena produktu dodatkowego w sferze produkcji materialnej. W kwestii form ewidencji wchodzi w grę albo modyfikacja dotychczasowych metod liczenia dochodu narodowego w celu uwzględnie Zmieniające się tempo życia, coraz większe strumienie nowości, przeładowanie informacyjne itp. przyczyniają się do osłabienia odporności psychicznej i fizycznej ludzi, do szerzenia się chorób i stresów. Nasilają, się destrukcyjne skutki naruszania równowagi ekologicznej dla biologicznego, psychicznego i kulturowego życia ludzi. Budowa i utrzymanie szkół wszystkich typów, szpitali, ośrodków szerzenia kultury, urządzeń służących celom sportowym, wypoczynkowym, rozrywce — cała ta różnorodna działalność spełnia więc w jakimś sensie funkcje przywracania utraconej jakości życia. Bez względu na to, w jakim stopniu usługi społeczne pomagają stawić czoła rzeczywistości cywilizacyjnej i wzmagają zdolności przystosowawcze człowieka do wszelkich związanych z tym zmian, mają one przede wszystkim wartość samoistną. Stwarzają niezbędne przesłanki samorealizacji jednostki ludzkiej. Jest to konsumpcyjny aspekt oświaty, ochrony zdrowia, kultury, sportu, wypoczynku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>