przejecie dochodow

To, ile dochodów powstających w przedsiębiorstwach przejmuje budżet państwa, zwykle zależy od zakresu samodzielności przedsiębiorstw. Im jest ona większa, tym więcej środków pozostawia państwo przedsiębiorstwom (jednostkom gospodarczym). Jednak mniejszy udział budżetu państwa w dochodzie narodowym nie musi oznaczać większej samodzielności jednostek gospodarczych. W praktyce bowiem często wykorzystuje się środki przedsiębiorstw do finansowania inwestycji centralnych, bezpośrednio lub pośrednio, na spłatę kredytów zaciągniętych na ich realizację. W krajach RWPG wymienionych w tabeli 8 różnice w udziale budżetu państwa w dochodzie narodowym są na ogół znacznie mniejsze niż w krajach kapitalistycznych. W porównywanych latach (1960, 1970, 1975, 1980) dominował wzrost udziału budżetu państwa w dochodzie narodowym, najwyraźniejszy w NRD. Podobna tendencja, choć z mniejszym nasileniem, występowała w ZSRR i w Bułgarii. Wprawdzie w Polsce w 1980 r. udział budżetu w dochodzie narodowym był nieco wyższy niż w 1960 r., ale w 1970 r. i w 1975 r. jego względny poziom był niższy. Na Węgrzech rósł on w trzech kolejnych porównywanych latach, natomiast w 1980 r. malał.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>