Przemysl chemiczny

Przemysł chemiczny, podobnie jak elektrotechniczny, należy w skali światowej do młodych gałęzi przemysłu w porównaniu na przykład z hutnictwem, przemysłem metalowym, włókienniczym itp. Mógł się on zacząć rozwijać dopiero w miarę postępu i opanowania nauk przyrodniczych: wzrasta też jego znaczenie w gospodarce. Przeróbka chemiczna pozwala wszechstronnie i bardziej ekonomicznie wykorzystać wiele surowców naturalnych lub zastąpić je produktami syntetycznymi. Rozmiary stosowania procesów chemicznych w przemyśle są jednym z mierników poziomu technicznego kraju. Początki przemysłu chemicznego na ziemiach polskich sięgają pierwszej połowy XIX w., kiedy to w 1842 r. powstała w Warszawie pierwsza fabryka kwasu siarkowego. W drugiej połowie XIX w. zaczęły się rozwijać koksochemia (1862 r.) oraz produkcja kwasu siarkowego na Górnym Śląsku, przemysł sodowy (wprowadzony przez belgijski koncern „Solvay”) w Inowrocławiu (1880 r.) i pod Krakowem (1906 r.), produkcja barwników dla włókiennictwa, głównie w okręgu łódzkim, oraz włókien sztucznych w Tomaszowie Mazowieckim (1911 r.). W okresie międzywojennym rozwinął się przemysł azotowy (Chorzów, Mościce), powstały dalsze fabryki włókien sztucznych w Chodakowie i Łodzi, nastąpiło rozszerzenie zakresu produkcji wyrobów gumowych i farmaceutycznych. W Polsce Ludowej przemysł chemiczny należy do gałęzi najszybciej rozwijających się (po przemyśle elektromaszynowym). Jego wzrost w latach 1950—1970 był prawie 2,5-krotnie szybszy niż całego przemysłu. Udział przemysłu chemicznego w strukturze gałęziowej przemysłu Polski wzrósł z 4,6% wartości produkcji w 1950 r. do 9,7% w 1975 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>