Przemysl elektrotechniczny

Jak już zaznaczono to wcześniej, przemysł ten jest najbardziej rozwojową i dynamiczną gałęzią w przemyśle Polski. W latach 1950—1970 jego wzrost był 4,5-krotnie szybszy niż całego przemysłu. Podniósł się również jego udział w grupie przemysłu elektromaszynowego — z około 15%> w latach 1950—1960 do prawie 20% w latach 1970—1975. Szybki rozwój tego przemysłu wiąże się oczywiście z jego doniosłą rolą we współczesnym postępie naukowo-technicznym. Powojenny start polskiego przemysłu elektrotechnicznego nie był łatwy, jeśli zważyć, iż był on prawie w 50% skupiony przed wojną w okręgu warszawskim i uległ tam prawie całkowitemu zniszczeniu. Zakłady tego przemysłu zachowały się jedynie na Górnym Śląsku i w kilku jeszcze ośrodkach, jak Kraków, Bydgoszcz, Łódź, Żychlin, Poznań i Starogard. Wraz z odbudową Warszawy i jej przemysłu, odbudowany został również przemysł elektrotechniczny tego ośrodka. Powstało też wiele nowych zakładów poza stolicą, w tym znaczna liczba na terenach zachodnich, głównie na Dolnym Śląsku. Rozmieszczenie tego przemysłu cechuje dość znaczna koncentracja: ze względu na wysokie wymagania w odniesieniu do kwalifikacji zatrudnionych, przemysł ten skupia się przeważnie w większych ośrodkach miejsko-przemysłowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>