Przemysl nawozow

Dzięki własnej bazie surowcowej mogą być produkowane w Polsce tylko nawozy azotowe i częściowo potasowe. Podstawą produkcji nawozów i innych związków azotowych jest synteza amoniaku. Do 1957 r. produkcja amoniaku w Polsce oparta była na koksie. W następnych latach zaczął zwiększać się udział gazu ziemnego jako surowca. Produkcja amoniaku (NH3) sprowadza się do syntezy azotu i wodoru. Tradycyjna metoda produkcji amoniaku za pomocą koksu wymaga dużych ilości tego paliwa, a mianowicie 800—900 kg koksu (czyli 1,2 t węgla) na tonę amoniaku. Stąd też produkcja amoniaku tą metodą ciąży ku zagłębiom węglowym. Przykładami tego typu fabryk w Polsce są zakłady w Chorzowie i Kędzierzynie, a w nieco dalszej odległości od węgla zakłady w Tarnowie. Produkcja amoniaku przy użyciu gazu ziemnego polega na syntezie azotu uzyskanego z powietrza z wodorem uzyskanym z metanu (CH4). Zużycie gazu ziemnego wynosi tu około 400 m3/t NH3, co odpowiada 0,4 t koksu lub 0,5 t węgla. Metoda ta jest więc o połowę tańsza od poprzedniej, toteż większość krajów przechodzi w produkcji amoniaku na gaz ziemny. W Polsce nowo wybudowane zakłady azotowe w Puławach i Włocławku bazują całkowicie na gazie ziemnym, a przestawiają się na gaz ziemny zakłady w Tarnowie i Kędzierzynie: najstarsza natomiast w Polsce fabryka nawozów azotowych w Chorzowie zaprzestała ich produkcji ze względu na dużą uciążliwość dla otoczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>