przewaga gospodarki publicznej

System socjalistyczny charakteryzuje się zdecydowaną przewagą gospodarki publicznej, co jest konsekwencją społecznej własności środków produkcji. Większość usług społecznych jest świadczona bezpłatnie lub tylko częściowo odpłatnie. Na pierwszy rzut oka osłabia to argumentację na rzecz pełnej wyceny nakładów pracy ze względu na potrzeby rachunku ekonomicznego. W rzeczywistości bezpłatność usług społecznych nie oznacza, że nic one nie kosztują. Z ogólnogospodarczego punktu widzenia nie są to świadczenia „bezpłatne”, Angażują one znaczne nakłady pracy uprzedmiotowionej (budynki, urządzenia, aparatura itd.) i wysoko wykwalifikowanej pracy żywej. Wiele wskazuje na to, że ta praca wytwarza nie tylko wartość, której odpowiednikiem jest jej wynagrodzenie, ale także nadwyżkę dla społeczeństwa. Spotykane w dyskusjach na ten temat rozumowanie można by najprościej przedstawić następująco: założenie, że praca o takich właściwościach specjalistycznych, jak praca lekarzy, nauczycieli, ludzi nauki, kultury itd., nie wytwarza żadnej nadwyżki dla społeczeństwa, oznaczałoby, iż wynagrodzenie za tę pracę jest pełnym ekwiwalentem całości nakładów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>