przezwyciezenie fluktacji

Takie zakłócenia i fluktuacje powtarzały się w historii krajów socjalistycznych. W Polsce kilkakrotnie doprowadziły one nawet do głębokich negatywnych konsekwencji w postaci zakłóceń społecznych. Jest niewątpliwe, że przy działaniu opisanych wyżej mechanizmów istnieje tendencja do powtarzania się tych samych zjawisk co pewien czas. Tendencja ta jednak nie wydaje się nieuniknioną cechą gospodarki socjalistycznej. Powstaje pytanie, czy i w jaki sposób można przezwyciężyć tendencję do powtarzania się fluktuacji. Analizując jej przyczyny, trzeba dojść do wniosku, że część tych przyczyn można wyeliminować przez przekształcenie systemu funkcjonowania gospodarki socjalistycznej. W szczególności chodzi o stworzenie takich mechanizmów ekonomicznych, które by zapewniały bezpośredni związek decyzji inwestycyjnych ze stopniem wykorzystania środków trwałych, Chodzi więc o stworzenie zainteresowania bezpośrednich producentów prawidłową gospodarką majątkiem trwałym, tak aby wyeliminować ich nadmierny popyt na środki inwestycyjne. Wprowadzenie takiego właśnie systemu ma na celu obecna reforma gospodarcza. W myśl założeń reformy przedsiębiorstwa uspołecznione otrzymały samodzielność decyzyjną i muszą gospodarować na własną odpowiedzialność powierzonymi im środkami społecznymi. Muszą więc one zwłaszcza dbać o prawidłowe gospodarowanie majątkiem trwałym, o właściwą eksploatację, odtworzenie i modernizację swego parku maszynowego, a unikać angażowania się w nieodpowiedzialne wielkie projekty bez troski o ich efektywność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>